V/v tạm dừng mượn - trả sách trên thiết bị tự động

  • 22-10-2020 12:00:00 SA
  • 124
Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC TẠM DỪNG MƯỢN - TRẢ SÁCH TRÊN THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG

        Hiện tại thiết bị mượn - trả sách tự động của Thư viện đang bị lỗi. vì vậy không thể thực hiện mượn - trả sách trên Thiết bị này được. bạn đọc thực hiện quy trình mượn - trả tài liệu tại quầy phục vụ.

Trân trọng thông báo!


  • Trần Đình Nam