Hình bìa
Loại tài liệu:
Khóa Luận
Tác giả:
Sầm, Thị Mỹ Trang.
Đề mục:
Công nghệ Sinh học.
Nhà xuất bản:
Trường Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh.
Tác giả phụ:
Nguyễn, Bảo Quốc (Hướng dẫn)
Ngày xuất bản:
2019.
Định dạng:
pdf
Ngôn ngữ:
vie
Lượt xem:
6
Lượt tải:
0

Nội dung

Tập tin đính kèm

Loại file Tên file Dung lượng Chi tiết
SAM THI MY TRANG.pdf 1714393 Kb XemTải