Hình bìa
Loại tài liệu:
Khóa Luận
Tác giả:
Trần, Minh Nam
Đề mục:
Công nghệ Sinh học.
Nhà xuất bản:
Trường Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh.
Tác giả phụ:
Lê, Thị Diệu Trang (Hướng dẫn)
Ngày xuất bản:
2019.
Định dạng:
pdf
Ngôn ngữ:
vie
Lượt xem:
0
Lượt tải:
0

Nội dung

Tập tin đính kèm

Loại file Tên file Dung lượng Chi tiết
TRAN MINH NAM.pdf 1820624 Kb XemTải