Hình bìa
Loại tài liệu:
Khóa Luận
Tác giả:
Nguyễn, Trung Kha.
Đề mục:
Công nghệ Sinh học.
Nhà xuất bản:
Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh.
Tác giả phụ:
Trần, Thị Vân (Hướng dẫn)
Ngày xuất bản:
2019.
Ngôn ngữ:
vie
Lượt xem:
2
Lượt tải:
0

Nội dung

Tập tin đính kèm

Loại file Tên file Dung lượng Chi tiết
NGUYEN TRUNG KHA.pdf 1823043 Kb XemTải