Hình bìa
Loại tài liệu:
Khóa Luận
Tác giả:
Nguyễn, Thị Yến.
Đề mục:
Công nghệ Sinh học.
Nhà xuất bản:
Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh.
Tác giả phụ:
Phạm, Đức Toàn (Hướng dẫn)
Ngày xuất bản:
2019.
Ngôn ngữ:
vie
Lượt xem:
0
Lượt tải:
0

Nội dung

Tập tin đính kèm

Loại file Tên file Dung lượng Chi tiết
NGUYEN THI YEN.pdf 1497628 Kb XemTải